Tallinn Mass
Get Adobe Flash player
ACT I ~ Kyrie


 
Read composer’s note
 

1. JUTLEJA
Hääd olevused inimesist-inimloomist —
Teil tahan näidata üht lihtsat joonist.

Noh — vaevalt keegi mäletab teist loomist,
on keegi kuulnud molekulist, rakust või siis oomist,
mitokondrist, DNA-st, ioonist …

Ent siiski inimesed kõik
ja igal pirukast on oma lõik.
Et raisku-roisku ei läeks olemise tõik,
et lagunema ei jääks meie elu maja,
üht lugu täna rääkida on vaja.
Nii mõnelgi meist elu siin on raisus —
siin mõnude ja mõru rõõmu kaisus!
Nüüd jätkem surm ja ülendugem hetkeks,
teid kehutan end valmis säädma retkeks,
kuid võtkem kõneleja rolli ELU ISE — igaks petteks!

Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison.

1. PREACHER
Good people mortal human beings —
Let me show you a simple vision.

Now — I don’t think we remember the creation,
maybe we’ve heard of molecules and cells or else of ohms,
mitochondria, DNA, and ions …

But still, you are all human,
You each have a cup of life to drink.
So that our existence does not wither,
Abandoning the house of life to ruin,
We need to tell this story, here, today, It is imperative.
Some lives among you have been shattered —
Thrown away in useless, wasteful pleasures!
But let’s leave death aside and celebrate a while,
I urge you all – prepare now for our journey,
and let us cast LIFE ITSELF in the speaker’s role — why not?

Lord have mercy, Christ have mercy,
Lord have mercy.

2. JUTLEJA
Merest on tõusnud maa.
Maast on kerkinud linn. Tallinn.
Kirikutornide kõrgune,
kõikide turgude laiune linn.
Tallinn.

Elu siin tänagi tantsib.
Kõiki tunneb ja teretab,
kõiki tantsule palub
Elu ise.
Kuulakem tema häält!

2. PREACHER
From the sea land has risen.
The land grew a city. Tallinn.
It arose to the height of church towers,
It grew wide with thriving commerce.
Tallinn.

Even here life dances today.
Knows and greets each and everyone,
calls everyone to the dance
Life itself.
Listen all to her voice!

3. ELU
Siin tahan elada, siin,
Kus valitseb tõemeel, õiguse riik,
Kus vabadusel on koda
Ja kodanikel on süda,
mis tunneb, mis tunnistab!

Ma sellele tantsule kutsun kõik,
kel inimhing kanda on antud!
Ma sellele tantsule kutsun kõik,
kel vaimule keha on ankruks,
kel kiire on aina ja töömure painab
ja vähe on raha — suurt muud ju ei taha,
tost vir-varrist lõppeks teil süda on paha!

See tants las kisub metsikuks ja meeletumaks kätte;
see tants las kisub imikuid ja tõmbab vanu ätte!
Nüüd unustage ümbritseva ilma nukker melu
ja kuulatage-kuulge sosinaid — on see vast elu!

3. LIFE
I prefer to live here, here.
Where honesty governs, and justice leads,
Where freedom true may reign,
and citizens may have a heart,
that feels, that bears witness!

To this dance you are now invited, all,
Everyone who has a spirit!
To this dance you are now invited, all,
Everyone’s limbs are anchored soul,
Everyone oppressed by travail or stress
and lack of money — just enough to live on,
or life is too desperate, Despair that sickens!

This dance is devil-may-care and frenzied and wild at heart;
This dance must waken infants, drag elders from hiding!
Forget now the world’s encompassing cacophonic sorrow
and everybody listen, whispering – this is true life!

4. KERJUS

Üt’s kõrd olli noorimiisi, noorimiisi, illus pois…
(from Joodiku Kojukutse,
Hargla, 1957)

Mul oli üht ja teist, küll mitte teab kui palju.
Kui vaatan tagasi, siis tundub: oli kõik.

Aeg muret tõi – ta murendab ka kalju —,
aeg puruks lõi üht-teist. Jäi liiv.
Mul savi, mul ükskõik.

Ei ole enam muret ega pürgi,
ei kääri meeles kahetsuse mürki —
kui linnukene oksal elan nüüd.

Mis söön, kust saan, kus panen pea
ma õhtuks, hommikul ei tea,
ja ongi hea.

Üt’s kõrd olli noorimiisi, noorimiisi, nõrka poissi…

Ei viitsi pesa punuda,
ehk küll mul savi leidub – mul ükskõik.
Sa viska oma leivast mulle lõik.

4. BEGGAR

Once there was a young man, a young man, a pretty boy…
(from Joodiku Kojukutse/The Drunkard is called back home, Hargla, 1957)

I once had this and that, but I never knew how much.
Looking back, though, it seems I had it all.

Time brought worries — it even erodes rock
And time broke a few things. Only sand remained.
Or maybe clay, I don’t care.

I don’t worry, neither do I try to,
In my mind no poison of regret ferments —
Now I live as a bird would on a branch.

I eat what I can find, and where I’ll rest my head at night,
I don’t know each morning,
That’s fine with me.

Once there was a young man, a young man, a weak boy…

I could not build a nest, a home,
Even if I had bricks — I don’t care.
You can still throw me a slice of your bread.

5. ELU
Küll mulle meelepärane partner sa oleksid,
oleksid, oleksid,
kui ei oleks sa nõnda loid.

Ah, need oleksid! Ah, need oleksid!
Tants nõuab jõudu.
Tants nõuab kirge,
tants nõuab pühendumist!

Võta maast oma müts, suru pähe.
Tõuse püsti. Ja nüüd!
Peaasi on sirge selg, peahoid.

Tants nõuab jõudu.
Tants nõuab kirge,
tants nõuab pühendumist!

Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison.

5. LIFE
What a delightful dancing partner you would be,
you would be,
If only you could find your will.

Ah, those if-onlies! Ah, those if-onlies!
Dance demands vigour.
Dance demands passion,
dance demands all of your love!

Put your hat on your head and wear it.
Stand up straighter, right now!
Strengthen, give yourself poise, at last.

Dance demands vigour.
Dance demands passion,
dance demands all of your love!

Lord have mercy, Christ have mercy,
Lord have mercy.

6. NUHK
Ma juhtumisi kuulsin pealt —
üldjuhul kuulen kõigest,
mis toimub – selle eest on kantud hoolt.

See ülesanne mulle antud
kõrgemate poolt.
Ja mõistagi ma mõistan, olen poolt.

Ma olen üldse enamasti poolt,
ja enamasti enamuse poolt —
just sinna juhib mind mu vaba tahe,
et võimust võimalikult väike oleks vahe.

Ma pole suur, ei kõrge, kuid mu käes
on niite, mis võiks niita jalust neid,
kes võimutsevad täna täies väes.

Nad heldelt maksavad, nad veel ei tea,
mil pakule võib minna nende pea.

6. SPY
I just happened to overhear all that—
I usually hear about everything,
That’s going on—I make it my business.

This assignment was given to me
by my superiors.
And of course, I shall comply with compliance.

As a rule, I will let myself agree,
with mostly the majority viewpoint;
That’s how my instincts guide me close to
where there’s power.

I’m not significant, but in my hands
are strings that easily can take down those
Who wield command or influence today.

They will pay the price – they still don’t
know to which chopping block their head may go.

7. ELU
Oi, sina! Kui salajane, kui sujuv on sinu samm!
Kui libe, kui liuglev, kui eimillekski hajuv!

Mida nõutakse, see sa oled. Igasobilik nõu —
muljuda vaja sind pole, sest puudub vastupanu.

Natuke igav on sinuga tantsida, natuke ligane
tundud sa ihu ligi.

Tunnen ma, küll ma tunnen
ära reeturi higi.

Christe eleison; Kyrie eleison.

7. LIFE
Oh, you! Look at your stealth, look at your secretive ways!
How oily, how devious, how lacking in true backbone!

Now you only what they demand. You are emptiness, void —
I do not need to wound you, for you have no resistance.

It’s so dull to dance with one who is
slithering, it’s so dull if you’re slippery beside me.

I know well, how well I do know
Sweat of a traitor.

Christ have mercy, Lord have mercy.